Archive for Hälsa

Vårda hemma

I vårt land försöker vi ta hand om de sjuka och gamla så gott vi kan, men det uppstår förstår flertalet brister som tar lång tid att åtgärda. 

Lex Maria-anmälningarna har ökat ganska mycket de senaste åren. Allt fler misstag och feldiagnoser framhävs än tidigare och man vet fortfarande inte om det innebär en ökning eller att fler vågar anmäla sitt företaget. Man ska dock tillägga att det sedan långt tillbaka varit brist på personal inom sjukvård och hemtjänst. Detta tillför så klart att sjukskrivningar och stressrelaterade sjukdomar ökar bland de anställda när de förväntas att utföra samma mängd arbete fast med färre anställda.

Detta har lett till att en del väljer att vårda kroniskt sjuka i hemmet istället för att lägga in dem på hem. Det ger vårdaren mer kontroll över patienten och underlättar även kostnadsmässigt för kommunen. Beroende på sjukdom och handikapp kan man få hjälp av kommunen med saker som medicinering och hygien. Även om man kan lära sig det mesta själv är det bra att få hjälp av professionella så du som vårdtagare har chans att andas ut och ta en paus.

Tänk också på att det behövs en del specialutrustning i hemmet och kommunen betalar inte för allt. Är den som vårdas för det mesta sängliggandes behövs en specialmadrass som tryckavlastar och förhindrar uppkomsten av trycksår. Det kan behövas en högre toalettstol och även en stol i duschen. Dessa kostnader kan man bli ståendes med själv, så ta reda på så mycket du kan innan du tar beslutet att vårda i hemmet.

Vår hälsa

Sverige är ett så kallat I-land, ett industrialiserat land med god ekonomi och bra hälsa. Det betyder dock inte att vi är helt friska och hälsosamma. 

I Sverige drabbas vi mest av hjärt- och kärlsjukdomar, samt lungsjukdomar och cancer. En av de nyaste hälsoproblemen är glutenintolerans som man tror kan ha sin förklaring i att många livsmedelsföretag tillsätter extra gluten i sina produkter för att göra dem attraktivare.

Vi har lång medellivslängd i Sverige. Kvinnors medellivslängd ligger på 83,7 år medan männens är på 80,1, det är en av de högsta i världen!

Men ändå blir vi sjuka. En av dessa bovar är cigaretter. Över 1,6 miljoner människor röker eller snusar dagligen i vårt land. Och trots att allt fler blir rökfria genom olika medel, så är det fortfarande många som insjuknar i KOL, lungcancer och andra rökrelaterade sjukdomar. Det är faktiskt en av Sveriges värsta fiender:

Rökning är den riskfaktor som står för den största andelen av den totala sjukdomsbördan i Sverige näst efter högt blodtryck som i sig även har tobaksbruk som en riskfaktor. (källa)

En annan faktor som gör oss sjuka är pressen på oss själva. Den psykiska ohälsan är relativt hög i Sverige med tanke på vilken hjälp vi kan få och hur vårt vårdsystem ser ut. Vi jobbar utan att ta ut en riktig semester, vi jobbar på utan att ta en sjukdag när vi faktiskt behöver vila, och är väldigt rädd för att klaga över dåliga förhållanden eftersom arbetsgivarna sitter med med makten och arbetslösheten är så pass stor. En sammanfattade mening för denna ohälsa skulle vara:

Även om människor som drabbas av psykisk ohälsa får olika typer av symtom, beroende på vilka besvär eller sjukdomar de får, är några upplevelser de samma för de flesta: Den självkänsla och identitet man fått genom familjeliv och jobb förändras. (källa)

Det man tidigare varit nöjd med känns misslyckat eller rent av hemskt att vara nära. Vår ohälsa går också ned i åldrarna. För bara tjugo år sedan var inte ens 10% av ungdomar drabbade av psykisk ohälsa, numera ligger siffran på 30%. Man kan se tydliga skillnader mellan ett lands hälsotillstånd under krig och under fred. Under krigstider finns det inte tid att reflektera över sitt liv på samma sätt, man fokuserar på att överleva och skaffa förnödenheter till familjen. Under fredstider är det lättare att reflektera inåt och hitta brister och problem i vardagen som snart tar över hela ens liv.

Sverige jobbar hela tiden mot ett friskare samhälle där både kropp och själv ligger på agendan. Det gäller att ta hand om de som har problem nu och samtidigt försöka hitta förändringar som leder till att färre drabbas. Det är en fin balansgång och kan ta år att få klartecken på. Men till den dagen kan vi vila lugnt i tankarna att det finns alltid hjälp att få, så länge man sträcker ut handen och frågar efter det.

Ekologisk graviditet

Att vara gravid ställer höga krav på kroppen men det betyder inte att man måste ge upp sin livsstil, så länge man annars lever hälsosamt förstås.

891926-pregnant-belly-with-apple

Under graviditeten är det viktigt att fortsätta med en kost som både är sund och balanserad. Många upplever ökad aptit under graviditeten men man ska inte tro att man behöver ”äta för två” som man så ofta hör. Portionsstorleken behöver faktiskt inte öka alls, faktum är att för mycket viktökning kan öka risken för problem senare i graviditeten. Efter förlossningen kan extra vikt vara svår att förlora, den lägsta risken för komplikationer under graviditeten har man om man upplever en viktökning på 10-14 kg.

Alla bör äta en hälsosam kost, oavsett om man är gravid eller inte, men även om man inte äter för två så håller man sig hälsosam för två. De flesta måltider bör vara stärkelse-baserade livsmedel som bröd, spannmål, potatis, ris och pasta, med frukt och grönsaker. Proteinrika livsmedel som kött, fisk, kyckling med mera bör ätas med måtta.

Man ska även se till att få i sig livsmedel med specifika ämnen:

  • Järn – får man främst från rött kött, baljväxter, torkad frukt, berikade spannmål och gröna grönsaker.
  • Kalcium – får man främst från mejeriprodukter som ost, mjölk och yoghurt.
  • Folsyra – får man främst från gröna grönsaker, brunt ris och berikade spannmål.

Kan man inte få i sig tillräckligt av några av dessa ämnen finns det som tur är kosttillskott, Apomera har en sektion för gravida där man kan hitta sådana.

Fisk är i allmänhet en bra källa till protein och andra viktiga ämnen, man bör helst äta minst två portioner fisk per vecka, med åtminstone en fet fiskrätt, som till exempel makrill, sardin, lax och öring. Vissa fiskar innehåller dock en hög nivå av kvicksilver som kan skada utvecklingen av nervsystemet hos fostret. På grund av detta har Food Standard Agency gett råden att aldrig äta haj, svärdfisk eller marlin.

Shoppingberoende – vår tids folksjukdom

Vi shoppar som aldrig förr. Utbytet av tjänster och varor är ett av samhällets fundament, men håller du inte tillbaka impulsen att öppna plånboken ibland kan du faktiskt riskera att bli beroende. Många människor låter shoppingen bli som en väldigt kostsam och destruktiv behandling mot mer djupgående psykiska problem, menar forskarna.

Shopping

Erkänna problemet

Steg ett när det gäller alla beroenden är att erkänna för sig själv att man har ett problem. Eftersom beroendet till sin natur fungerar som ett dämpande medel för självinsikt kan det vara lättare sagt än gjort. Det är först när man förstår problematiken som det går att åtgärda det. Terapi är den bästa formen av behandling mot destruktiva handlingar som har psykiska orsaker. Samtalsterapi kan hjälpa dig att förstå beteendet och på så sätt förhindra det. I storstäderna är det enklast att komma i kontakt med en bra och erfaren terapeut, Hos Nyinsikt i Stockholm kan du boka möte för samtalsterapi och få hjälp med att reflektera över ditt livsmönster.

Bakomliggande orsaker

När du handlar något frigör din hjärna ämnet dopamin, du har genomfört en handling, det ger en positiv känsla. För de som är shoppingberoende frigörs dock än mer dopamin vilket leder till ett större lyckorus, det är också förklaringen till varför det är så svårt att sluta handla för någon som har ett beroende. När ruset väl lagt sig igen börjar personen må dåligt. Det är då man börjar få abstinens och till slut ger man efter igen och igen för att få känna ruset och slippa ångesten, du kan läsa mer om det här.

Shoppingberoende går att jämföra med andra typer av beroenden och kan få ödesdigra konsekvenser. I USA har det gjorts mycket forskning på ämnet och där har man länge uppmärksammat shoppingberoende som ett samhällsproblem. Den som är shoppingberoende ökar ständigt sina utgifter vilket kan leda till personlig konkurs eller ett liv som skuldsatt. Nu är det lättare än någonsin att få kredit antingen via kreditkortet eller genom att ta exempelvis ett sms-lån. Det gör att man kan fastna på riktigt då man handlar för pengar man inte har.

Hållbara vårdprodukter

Eftersom vården är en bransch som är till för att hjälpa människor är det också viktigt att man köper in produkter som har blivit framställda på miljövänliga och rättvisa sätt. Detta är viktigt för vår allas hälsa, inte bara för patienterna utan även för de som arbetar inom vården.

Några som har tänkt på detta är Landstinget i Blekinge som bland har skrivit om vikten av miljövänlighet.

144428-hospital-care (1)

Köp miljövänligt

Att använda sig av miljövänliga produkter är något som har blivit viktigare för de flesta, oavsett om det är för privat bruk eller inom yrkeslivet. En hållbar utveckling innebär att vi ska tillfredsställa våra behov samtidigt som vi inte förstör för kommande generationer.

Orimliga arbetsvillkor

Att bedriva vård i Sverige med bra, miljövänliga produkter kan ses som en självklarhet, men det borde vara minst lika viktigt att framställningen av dem görs av människor som har bra arbetsomständigheter. Det innebär att de ska ha en skälig lön för sitt arbete och inte behöva arbeta utan ledig tid i en miljö som är hälsofarlig. Ett exempel på hur illa det kan vara är de svenska kirurgsaxarna som tillverkas i Pakistan. På fabriken arbetar barn sju dagar i veckan, 12 timmar om dagen. Dessutom har de en månadslön på knappt 400 kronor och utsätter sig hela tiden för hälsovådliga kemikalier utan att ha tillgång någon skyddsutrustning.

Ett globalt perspektiv

Sverige är långt framskridet när det gäller miljöarbete, men om svenska företag samtidigt köper produkter från U-länder utan att bry sig om arbetarnas villkor eller där ingen hänsyn tas till miljön blir det svårt att motverka den globala miljöförstöringen. Patienter ska kunna förvänta sig att produkterna som används vid omvårdnaden av dem är miljövänliga och tillverkade på ett rättvist sätt. Att företagen då låter underbetalda arbetare i andra länder tillverka vårdprodukter samtidigt som de blir utsatta för starka kemikalier är inte acceptabelt.

Manlig hälsa

Under mannens livstid kan han drabbas av olika åkommor som är just typiska för män. Två exempel är testosteronbrist och manligt håravfall.

Manlig hälsa

Symtomen på testosteronbrist kan vara varierande, och det görs skillnad på kroppsliga, psykiska och sexuella symtom. Kroppsliga symtom kan till exempel vara att mannen får ett lågt blodtryck eller att muskelmassa och styrka blir nedsatt. Ur psykiskt perspektiv kan det innebära depression och nedstämdhet. På ett sexuellt plan så kan testosteronbrist medföra minskad lust och minska förekomsten av spontana erektioner.

Testosteronet får en gradvis minskning hos män efter 40 års ålder. Det är fullt normalt, men ca 20 % drabbas av testosteronbrist. Det finns enligt forskning ett samband mellan hjärtkärlsjukdom och testesteronbrist. Bristen kan även hänga samman med exempelvis njursjukdomar, fetma och diabetes. Testosteronbrist kan antingen behandlas med gel, injektion eller tabletter.

Tappat hår

Manligt håravfall är vanligt att många män drabbas av. Det beror inte på någon sjukdom utan brukar räknas som en naturlig process. Först och främst brukar männen drabbas av ett högre hårfäste vid tinningarna för att sedan eskalera och orsaka växande kal fläck på hjässan.

Manligt håravfall beror på att det manliga könshormonet DHT hämmar hårsäckarna. Det finns dock olika sorters behandling med mer eller mindre framgång. Till exempel är Regaine och Recrea effektiva medel som innehåller ämnet minoxidil. När dessa medel används avstannar hårväxten hos majoriteten av användare, och i vissa fall ger det återväxt av hår. Om man dock skulle upphöra använda dessa medel så kommer håret falla bort igen. Personer med hjärtkärlsjukdomar avråds använda medel som innehåller minoxidil.

Rökning är skadligt för hälsan

Alla idag vet att rökning är skadligt för hälsan och att rökning kan leda till många olika farliga sjukdomar. Ändå är det över en miljard människor som röker i världen. I Sverige är det ungefär en miljon som röker och av dem är det ungefär 7000 personer per år i Sverige som dör i sjukdomar relaterade till rökningen. 

No-Smoking

Sluta röka

Att sluta röka helt är den bästa investeringen man kan göra för sin hälsa. Idag finns det många olika hjälpmedel att ta hjälp av för att lyckas sluta röka och många Vård- och Hälsocentraler erbjuder stöd och grupper för att få hjälp med sitt beroende. Det är framförallt de 3 första månaderna som är svårast då du ska sluta röka. Själva nikotinabstinensen brukar försvinna inom 2 veckor, men psykologiska beroendet, vanan, tar längre tid att bli av med. Här gäller det mycket att vara förberedd på hur man ska handla i olika situationer och tillfällen, hur man på bästa sätt står emot frestelsen.

Ett bra alternativ till att sluta röka är att hitta ett alternativ till sitt beroende, i alla fall till en början. Vi har hittat några bra alternativ att tipsa om:

  • E-ciggen – Du får samma cigarettsmak som du önskar och röken är dessutom helt luktlös och ofarlig, det är bara vattenånga. E-ciggen är dessutom helt utan tobak eller nikotin. Du får samma känsla som med en cigarett men det är helt ofarligt.
  • 1177- Landstinget Västernorrlands egna vårdguide där du hittar kloka råd och tips samt bra information vad som händer i kroppen vid rökning och hur du ska få hjälp att sluta. Du hittar information här.
  • Sluta röka grupp på din Vårdcentral – De flesta Vårdcentraler idag erbjuder ett ”sluta röka” program för sina patienter. Du får då hjälp individuellt och i grupp om hur du på bästa sätt ska kunna sluta röka. För att enklast ta reda på vad din Vårdcentral erbjuder bör du kontakta dem.

vanan

Beroendet

Det är själva nikotinet i cigaretter, och även snus, som gör att vi blir beroende.  Själva cigaretten innehåller över 4000 ämnen, varav ungefär 50 av dem kan orsaka cancer. På kort sikt leder cigaretterna till ökat blodtryck, problem med ökad puls och sammandragna blodkärl. På längre sikt kan rökning leda till ett flertal sjukdomar där KOL är den vanligaste, tätt följd av hjärt och kärlsjukdomar och cancer.

Positiva effekter av att sluta

Rökning är skadligt för hälsan, än hur länge man rökt, men det är aldrig för senat att sluta. Kroppen brukar återhämta sig relativt snabbt efter och detta brukar framförallt visa sig genom en bättre kondition, minskad risk för sjukdom och förtida död. Den skada rökningen gör på lungorna kan efter ett par år återställas av kroppens egna läkningsförmåga, ny lungvävnad bildas och de skadade lungblåsorna återställs.

Så har du inte fimpat än hoppas vi att du med denna hjälp gör det. Lycka till!